ระบบบริหารการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กรที่ดีที่สุดแห่งยุค

Latest update: Apr 08, 2015

Sangfor

ระบบบริหารการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กรที่ดีที่สุดแห่งยุค

SANGFOR Internet Access Management โซลูชั่นสำหรับบริหารนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กร ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย สามารถกำหนดนโยบายการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กรได้ตามความต้องการเพียบพร้อมทั้งฟังก์ชั่นในการระบุตัวตน (Authentication) ติดตามตรวจสอบ (Audit) ระบบการแจ้งเตือน (Alert) ระบบรายงานผลสรุป (Report) รวมถึงสามารถ Monitor การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตได้แบบ Real time ช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตสูงสุดให้กับองค์กร

คุณสมบัติ 8 ข้อที่ทำให้ SANGFOR IAM โดดเด่น

  1. สามารถเก็บและจำแนกทุก Package และทุกข้อมูลที่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างละเอียด (Network Visualization)
  2. ช่วยเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต และมี ระบบบริหารแบนด์วิดธ์ได้ (Maximize Bandwidth Utilization and Acceleration)
  3. สามารถจำแนก-ควบคุม Application และกรอง URL ได้อย่างดีเยี่ยม (Layer 7 Application Control and URL Filtering)
  4. อัดแน่นไปด้วยหลากหลายมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่าย (Proxy and Security – Multi-layer Safe Protection) และมีระบบ Enhanced E-mail Control ซึ่งสามารถตรวจ Source หรือ Destination Address, Keyword ทั้งในหัวเรื่องของเมล์และในเนื้อความภายในเมล์ รวมไปถึงภายใน Attachment อีกด้วย ช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถทำ Bandwidth Management ได้ ทั้ง QOS, Limit / Reserve, Bandwidth Shaper โดยแยกตาม Application, User หรือ ช่วงเวลาได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดโควต้าของผู้ใช้งานได้อีกด้วย (Traffic Quota Support)
  6. รองรับ Multi-WAN โดยสามารถเพิ่ม Wan ได้สูงสุด 4 Wan และเป็น Load Balance ในตัว (Round robin, Redundant)
  7. รองรับการใช้งาน IP Version 6

มี Report Center ที่เข้าใจถึงความต้องการของ IT Adminและ CIO โดยสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดายทั้งในรูปแบบ Real-time และแบบกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการทราบในรูปแบบ PDF และ CSV

จุดเด่นที่ IAM ได้รับคำชมจากลูกค้าเป็นพิเศษ